START


Välkommen till State of Grace!-  Personlig och andlig utveckling  -En väg för att hitta budskapet i

En Kurs i Mirakler / A Course in Miracles

och En Kurs i Kärlek /A Course of Love
samt Vedic Art
                                                                 

                                                            


Vedic Art, Solgården 124 Gillberga, Ruda

Välj själv datum under våren 2023.

Vi kommer överens om datum som passar. 

Anmälan: carina.b.hansson@gmail.com
tel. 070-712 68 24

Välkommen!

En kurs i kärlek

8 tillfällen digitalt på Zoom eller

10 fysiska träffar i Kalmar under vårterminen 2023.

Anmälan:

carina.b.hansson@gmail.com
tel. 070-712 68 24

Välkommen!