State of Grace

Sweden

Inspirationsdag En kurs i mirakler


NU FULLBOKAD!

Du kan fortfarande anmäla ditt intresse att vara med i en studieträff av denna kurs här.Med våra tankar skapar vi vår omvärld. Vad vi tänker i vårt sinne är det som vi kommer att se utanför oss. Försök inte att förändra världen - ändra istället ditt sätt att uppfatta den, så kommer världen att förändras, lär kursen.

Datum: Lördag 24 oktober 2020
Tid: kl. 13.00 -15.00
Plats: Klostret, Slottsvägen 1 A, Kalmar (ingång från den gamla kyrkogården)

Den här dagen gästas vi av
Gunilla Wigertz, livs- & relationscoach, EFT-terapeut
Anne Solveig, kurs/retreatledare Mundekulla
Kent Gustafsson, ordförande Nätverket En kurs i mirakler

Kom och få en introduktion i ”En kurs i mirakler” - hur den kom till och inspiration till att använda kursens sätt att tänka i din vardag.

Under hösten kommer studiegupper i En kurs i mirakler att starta på Klostret.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer beträffande Covid19.
Du går runt byggnaden på endera sidan så finner du vår ingång från bakgården.

Anmälan till: info@klostret.nu
Fri entré men föranmälan bindande.
Begränsat antal platser.


Information: www.klostret.nu

Arrangör är Carina Hansson med Nina Granbom som sin medhjälpare.


Varmt välkommen till Klostret!


   

       En Kurs i Mirakler

      A Course in Miracles


En kurs i mirakler är ett verk som omfattar tre böcker och som lär oss att sättet att minnas Gud är att göra skulden ogjord genom att förlåta andra. Kursen tog sin början 1965 som svar på en önskan från två psykologer om att finna ”ett annat sätt” att umgås med andra. En kurs i mirakler avslutades 1972 och publicerades 1976. Introduktion till En kurs i mirakler ger en djupgående presentation av kursens principer om förlåtelse och inkluderar historien om hur En kurs i mirakler kom till.


Vad den säger


Ingenting verkligt kan hotas.

Ingenting overkligt existerar.

Häri ligger Guds frid.


 


RUDA


Välkommen till gruppen som läser boken ”A Course of Love"

- en  fortsättning på "En Kurs i Mirakler".


Vi träffas ungefär 1 gång/månad hemma hos varandra och i dessa tider är vi utomhus och läser i och samtalar kring budskapet i boken "A Course of Love".

Tid: kl. 18.30-21.00


Vi läser i boken "A Course of Love" som är en fortsättning på En Kurs i Mirakler.

Detta syftar till att vi ska få en djupare upplevelse av "vem vi är" och "varför vi är här".

Vi läser och praktiserar i vardagen och delar med oss av våra erfarenheter under kvällarna.


Vill du veta mer?

Kontakta Carina Hansson för information och intresseanmälan.


Arr: State of Grace

Kontaktperson: Carina Hansson

Telefon: 070-7126824

E-post: carina.b.hansson@gmail.com


www.stateofgracesweden.netEn Kurs i Mirakler tillkom genom en process av inre diktamen via Helen Schucman

Svensk översättning av Gunnila Freudenthal


*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * * * *

Ingenting verkligt kan hotas.

Ingenting overkligt existerar.

Häri ligger Guds frid.


På detta sätt inleds En Kurs i Mirakler. Den gör en grundläggande åtskillnad mellan det verkliga och det overkliga; mellan kunskap och varseblivning. Kunskap är sanning, under en enda lag, kärlekens eller Guds lag. Sanningen är oföränderlig, evig och entydig. Du känner inte alltid igen den, men den kan inte förändras. Den gäller för allt som Gud skapade, och endast det Han skapade är verkligt. Den är bortom vad du kan lära dig, eftersom den är bortom tid och förlopp. Den har ingen motsats; ingen början och inget slut. Den enbart är.


Som titeln antyder är Kursen genomgående upplagd som ett läromedel. Den består av tre böcker: en textbok på 669 sidor, en arbetsbok på 448 sidor, och en handledning för lärare på 92 sidor. I vilken ordning eleverna väljer att använda böckerna, och det sätt de läser dem på, beror på vars och ens speciella behov och vad de föredrar.

 


Copyright © All Rights Reserved