START


Välkommen till State of Grace!-  Personlig och andlig utveckling  -En väg för att hitta budskapet i

En Kurs i Mirakler / A Course in Miracles

och En Kurs i Kärlek /A Course of Love
samt Vedic Art
                                                                 

                                                            


Vedic Art i Ängsladan, Gillberga, Ruda

Välj själv datum i augusti och september 2022!

Anmälan: carina.b.hansson@gmail.com
tel. 070-712 68 24

Välkommen!

En kurs i kärlek

8 tillfällen digitalt på Zoom eller fysiska träffar i Kalmar under höstterminen 2022.

Anmälan:

Klostret

eller direkt till

carina.b.hansson@gmail.com
tel. 070-712 68 24

Välkommen!